SHOP.HIENPC.NET

Mua bán bản quyền giá rẻ, bạn mua gì mình bán nấy !
Lưu ý: Chỉ bán hàng cho các cá nhân nhầm mục đích trải nghiệm thử bản quyền. Không bán cho tổ chức, công ty, doanh nghiệp,... sử dụng trong công việc nha !


KHUYẾN MÃI :
• Combo Win 10/11 Pro & Office 2021/365 giá 169K
• Combo 3 sản phẩm Kaspersky Internet Security & Windows 10/11 Pro & Office 2019/2021/365 giá 269K
• Mua số lượng nhiều Windows Office giá chỉ 50K key !

SHOP.HIENPC.NET
Key Windows HIENPC

KEY WINDOWS GIÁ RẺ

Key Windows 11 Pro 1 PC giá 99K
Key Windows 11 Home 1 PC giá 99K
Key Windows 10 Pro 1 PC giá 99K
Key Windows 10 Home 1 PC giá 99K
Key Windows Server 2022 Datacenter 1 PC giá 149K
Key Windows Server 2022 Standard 1 PC giá 149K
Key Windows Server 2019 Datacenter 1 PC giá 129K
Key Windows Server 2019 Standard 1 PC giá 129K
Key Windows Server 2016 Datacenter 1 PC giá 99K
Key Windows Server 2016 Standard 1 PC giá 99K

Key Office HIENPC

KEY OFFICE GIÁ RẺ

Tài khoản Office 365 Pro Plus 5 PC giá 99K
Key Office 2021 Pro Plus 1 PC giá 99K
Key Office 2019 Pro Plus 1 PC giá 99K
Key Office 2016 Pro Plus 1 PC giá 99K
Key Visio 2021 Pro 1 PC giá 99K
Key Visio 2019 Pro 1 PC giá 99K
Key Visio 2016 Pro 1 PC giá 99K
Key Project 2021 Pro 1 PC giá 99K
Key Project 2019 Pro 1 PC giá 99K
Key Project 2016 Pro 1 PC giá 99K
Gói Microsoft Office 365 Family 1 User giá 249K năm

Key Kaspersky HIENPC

KEY KASPERSKY GIÁ RẺ

Key Kaspersky Internet Security 1 PC giá 129K năm
Key Kaspersky Internet Security 2 PC giá 249K năm
Key Kaspersky Internet Security 3 PC giá 329K năm
Key Kaspersky Internet Security 4 PC giá 399K năm
Key Kaspersky Internet Security 5 PC giá 449K năm
Key Kaspersky Total Security 1 PC giá 159K năm
Key Kaspersky Total Security 2 PC giá 299K năm
Key Kaspersky Total Security 3 PC giá 389K năm
Key Kaspersky Total Security 4 PC giá 459K năm
Key Kaspersky Total Security 5 PC giá 499K năm
Kaspersky Standard = Kaspersky Internet Security
Kaspersky Plus = Kaspersky Total Security

Point Fshare HIENPC

POINT FSHARE GIÁ RẺ

Gói 10K Point Fshare giá 20K VND
Gói 20K Point Fshare giá 39K VND
Gói 50K Point Fshare giá 96K VND
Gói 100K Point Fshare giá 179K VND
Gói 200K Point Fshare giá 339K VND
Gói 500K Point Fshare giá 799K VND

Key Adguard HIENPC

KEY ADGUARD GIÁ RẺ

Key AdGuard Premium 1 thiết bị giá 149K
Key AdGuard Premium 3 thiết bị giá 369K
Key AdGuard Family 9 thiết bị giá 899K

Key IDM HIENPC

KEY IDM GIÁ RẺ

Key Internet Download Manager 1 PC giá 419K
Key Internet Download Manager 2 PC giá 819K
Key Internet Download Manager 3 PC giá 1199K
*HIENPC là đại lý chính thức của IDM. (xem chi tiết)

Bạn muốn được hổ trợ một cách tốt nhất?