SHOP.HIENPC.NET

Mua bán bản quyền giá rẻ, bạn mua gì mình bán nấy !
Lưu ý: Chỉ bán hàng cho các cá nhân nhầm mục đích trải nghiệm thử bản quyền. Không bán cho tổ chức, công ty, doanh nghiệp,... sử dụng trong công việc nha !


KHUYẾN MÃI :
• Giảm giá 10% khi bạn mua cùng một lúc 2 sản phẩm Windows Office Kaspersky bất kỳ trở lên ạ.
• Mua số lượng nhiều tại đây : CTV.HIENPC.NET

SHOP.HIENPC.NET
Windows HIENPC

WINDOWS GIÁ RẺ

Key Windows 11 Pro 1 PC giá 89K
Key Windows 11 Home 1 PC giá 89K
Key Windows 11 Pro for Workstations 1 PC giá 89K
Key Windows 11 Education 1 PC giá 89K
Key Windows 11 Enterprise 1 PC giá 89K
Key Windows 10 Pro 1 PC giá 89K
Key Windows 10 Home 1 PC giá 89K
Key Windows 10 Pro for Workstations 1 PC giá 89K
Key Windows 10 Education 1 PC giá 89K
Key Windows 10 Enterprise 1 PC giá 89K
Key Windows 10 Enterprise LTSC 2021 1 PC giá 89K
Key Windows 10 Enterprise LTSC 2019 1 PC giá 89K
Key Windows 10 Enterprise LTSB 2016 1 PC giá 89K
Key Windows 8.1 Pro 1 PC giá 89K
Key Windows 8.1 Enterprise 1 PC giá 89K
Key Windows 7 Ultimate 1 PC giá 89K
Key Windows 7 Professional 1 PC giá 89K
Key Windows 7 Home Premium 1 PC giá 89K
Key Windows 7 Enterprise 1 PC giá 89K
Key Windows Server 2022 Datacenter 1 PC giá 89K
Key Windows Server 2022 Standard 1 PC giá 89K
Key Windows Server 2019 Datacenter 1 PC giá 89K
Key Windows Server 2019 Standard 1 PC giá 89K
Key Windows Server 2016 Datacenter 1 PC giá 89K
Key Windows Server 2016 Standard 1 PC giá 89K
Key Windows Server 2012 R2 Datacente 1 PC giá 89K
Key Windows Server 2012 R2 Standard 1 PC giá 89K
Key Windows Server 2012 Datacenter 1 PC giá 89K
Key Windows Server 2012 Standard 1 PC giá 89K

Office HIENPC

OFFICE GIÁ RẺ

Key Office 2021 Pro Plus 1 PC giá 99K
Key Office 2019 Pro Plus 1 PC giá 89K
Key Office 2016 Pro Plus 1 PC giá 89K
Key Office 2013 Pro Plus 1 PC giá 89K
Key Office 2010 Pro Plus 1 PC giá 89K
Key Visio 2021 Pro 1 PC giá 89K
Key Visio 2019 Pro 1 PC giá 89K
Key Visio 2016 Pro 1 PC giá 89K
Key Project 2021 Pro 1 PC giá 89K
Key Project 2019 Pro 1 PC giá 89K
Key Project 2016 Pro 1 PC giá 89K
[Bind] Key Office 2021 Pro Plus 1 PC giá 349K
[Bind] Key Office 2019 Pro Plus 1 PC giá 299K
[Bind] Key Office 2016 Pro Plus 1 PC giá 169K
[Bind] Key Visio 2019 Pro 1 PC giá 169K
[Bind] Key Project 2019 Pro 1 PC giá 169K
Key Office 2021 Home & Business for 1 Mac giá 349K
Key Office 2019 Home & Business for 1 Mac giá 169K
Key Office 2016 Home & Business for 1 Mac giá 169K
Nâng cấp Microsoft 365 Family 1 User giá 229K năm

Kaspersky HIENPC

KASPERSKY GIÁ RẺ

Key Kaspersky Anti-Virus 1 PC giá 99K năm
Key Kaspersky Anti-Virus 2 PC giá 189K năm
Key Kaspersky Anti-Virus 3 PC giá 249K năm
Key Kaspersky Anti-Virus 4 PC giá 319K năm
Key Kaspersky Anti-Virus 5 PC giá 349K năm
Key Kaspersky Internet Security 1 PC giá 99K năm
Key Kaspersky Internet Security 2 PC giá 189K năm
Key Kaspersky Internet Security 3 PC giá 249K năm
Key Kaspersky Internet Security 4 PC giá 319K năm
Key Kaspersky Internet Security 5 PC giá 349K năm
Key Kaspersky Total Security 1 PC giá 119K năm
Key Kaspersky Total Security 2 PC giá 219K năm
Key Kaspersky Total Security 3 PC giá 299K năm
Key Kaspersky Total Security 4 PC giá 359K năm
Key Kaspersky Total Security 5 PC giá 399K năm
Key Kaspersky Standard 1 PC giá 99K năm
Key Kaspersky Standard 2 PC giá 189K năm
Key Kaspersky Standard 3 PC giá 249K năm
Key Kaspersky Standard 4 PC giá 319K năm
Key Kaspersky Standard 5 PC giá 349K năm
Key Kaspersky Plus 1 PC giá 119K năm
Key Kaspersky Plus 2 PC giá 219K năm
Key Kaspersky Plus 3 PC giá 299K năm
Key Kaspersky Plus 4 PC giá 359K năm
Key Kaspersky Plus 5 PC giá 399K năm
Kaspersky VPN có sẵn trong bộ Kaspersky Plus

Point Fshare HIENPC

POINT FSHARE GIÁ RẺ

Gói 10K Point Fshare giá 20K VND
Gói 20K Point Fshare giá 39K VND
Gói 50K Point Fshare giá 89K VND
Gói 100K Point Fshare giá 169K VND
Gói 200K Point Fshare giá 319K VND
Gói 500K Point Fshare giá 749K VND

YouTube HIENPC

YOUTUBE GIÁ RẺ

Nâng cấp YouTube Premium giá 329K năm

ChatGPT HIENPC

CHATGPT GIÁ RẺ

Tài khoản ChatGPT giá 39K

CCleaner HIENPC

CCLEANER GIÁ RẺ

Key CCleaner Professional giá 99K năm

Autodesk HIENPC

AUTODESK GIÁ RẺ

Nâng cấp AutoCAD giá 329K năm
Nâng cấp Revit giá 329K năm
Nâng cấp 3ds Max giá 329K năm

Adguard HIENPC

ADGUARD GIÁ RẺ

Key AdGuard Premium 1 thiết bị giá 149K
Key AdGuard Premium 3 thiết bị giá 379K
Key AdGuard Personal 3 thiết bị giá 599K
Key AdGuard Family 9 thiết bị giá 899K

IDM HIENPC

IDM GIÁ RẺ

Key Internet Download Manager 1 PC giá 419K
*HIENPC là đại lý chính thức của IDM. (xem chi tiết)

Bạn muốn được hổ trợ một cách tốt nhất?