SHOP.HIENPC.NET

Mua bán bản quyền giá rẻ, bạn mua gì mình bán nấy !
Lưu ý: Chỉ bán hàng cho các cá nhân nhầm mục đích trải nghiệm thử bản quyền. Không bán cho tổ chức, công ty, doanh nghiệp,... sử dụng trong công việc nha !


KHUYẾN MÃI :
• Combo Windows 10/11 & Office 2021/365 giá 179K
• Combo 3 sản phẩm Kaspersky Standard & Windows 10/11 Pro & Office 2019/2021/365 giá chỉ 279K VNĐ ạ.

SHOP.HIENPC.NET
Key Windows HIENPC

KEY WINDOWS GIÁ RẺ

Key Windows 11 Pro 1 PC giá 99K
Key Windows 11 Home 1 PC giá 99K
Key Windows 10 Pro 1 PC giá 99K
Key Windows 10 Home 1 PC giá 99K
Key Windows 8.1 Pro 1 PC giá 99K
Key Windows Server 2022 Datacenter 1 PC giá 129K
Key Windows Server 2022 Standard 1 PC giá 129K
Key Windows Server 2019 Datacenter 1 PC giá 99K
Key Windows Server 2019 Standard 1 PC giá 99K
Key Windows Server 2016 Datacenter 1 PC giá 99K
Key Windows Server 2016 Standard 1 PC giá 99K

Key Office HIENPC

KEY OFFICE GIÁ RẺ

Tài khoản Office 365 Pro Plus 5 PC giá 99K
Key Office 2021 Pro Plus 1 PC giá 99K
Key Office 2019 Pro Plus 1 PC giá 99K
Key Office 2016 Pro Plus 1 PC giá 99K
Key Visio 2021 Pro 1 PC giá 129K
Key Visio 2019 Pro 1 PC giá 99K
Key Visio 2016 Pro 1 PC giá 99K
Key Project 2021 Pro 1 PC giá 129K
Key Project 2019 Pro 1 PC giá 99K
Key Project 2016 Pro 1 PC giá 99K
[Bind] Key Office 2021 Pro Plus 1 PC giá 249K
[Bind] Key Office 2019 Pro Plus 1 PC giá 219K
Key Office 2021 Home & Business for 1 Mac giá 249K
Key Office 2019 Home & Business for 1 Mac giá 219K
Key Office 2016 Home & Business for 1 Mac giá 199K
Gói Microsoft Office 365 Family 1 User giá 219K năm

Key Kaspersky HIENPC

KEY KASPERSKY GIÁ RẺ

Key Kaspersky Internet Security 1 PC giá 119K năm
Key Kaspersky Internet Security 2 PC giá 199K năm
Key Kaspersky Internet Security 3 PC giá 269K năm
Key Kaspersky Internet Security 4 PC giá 339K năm
Key Kaspersky Internet Security 5 PC giá 399K năm
Key Kaspersky Total Security 1 PC giá 139K năm
Key Kaspersky Total Security 2 PC giá 239K năm
Key Kaspersky Total Security 3 PC giá 329K năm
Key Kaspersky Total Security 4 PC giá 399K năm
Key Kaspersky Total Security 5 PC giá 449K năm
Kaspersky Standard = Kaspersky Internet Security
Kaspersky Plus = Kaspersky Total Security

Point Fshare HIENPC

POINT FSHARE GIÁ RẺ

Gói 10K Point Fshare giá 20K VND
Gói 20K Point Fshare giá 39K VND
Gói 50K Point Fshare giá 89K VND
Gói 100K Point Fshare giá 169K VND
Gói 200K Point Fshare giá 319K VND
Gói 500K Point Fshare giá 749K VND

Youtube Premium HIENPC

YOUTUBE PREMIUM GIÁ RẺ

Gói YouTube Premium 1 năm giá 329K

ChatGPT HIENPC

CHATGPT GIÁ RẺ

Tài khoản ChatGPT giá 59K

Key Adguard HIENPC

KEY ADGUARD GIÁ RẺ

Key AdGuard Premium 1 thiết bị giá 149K
Key AdGuard Premium 3 thiết bị giá 389K
Key AdGuard Personal 3 thiết bị giá 549K
Key AdGuard Family 9 thiết bị giá 899K

Key IDM HIENPC

KEY IDM GIÁ RẺ

Key Internet Download Manager 1 PC giá 419K
Key Internet Download Manager 2 PC giá 819K
Key Internet Download Manager 3 PC giá 1199K
*HIENPC là đại lý chính thức của IDM. (xem chi tiết)

Bạn muốn được hổ trợ một cách tốt nhất?